About TDK-Lambda

Domestic Networks

Sales Office

Sendai Sales Office 8F, Sendai Bldg. 2-3-22 Ichiban-cho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi 980-0811 Japan TEL.81-22-262-0711
FAX.81-22-262-0712
Mito Sales Office 10F, Daido-Seimei Mito Bldg. 1-1-25 Sakuragawa, Mito-shi, Ibaraki 310-0801 Japan TEL.81-29-233-0561
FAX.81-29-233-0562
Tokyo Sales Office 1-13-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, 103-0027 Japan TEL.81-3-5201-7177
FAX.81-3-5201-7172
Tachikawa Sales Office 8F, Suzuei Bldg. 2-15-13 Nishiki-cho, Tachikawa-shi, Tokyo 190-0022 Japan TEL.81-42-526-3892
FAX.81-42-526-3893
Yokohama Sales Office 902 9F Pacific Marks Shinyokohama, 3-18-20 Shinyokohama Kouhoku-ku, Yokohama-shi,Kanagawa 222-0033 Japan TEL.81-45-471-6006
FAX.81-45-471-6183
Matsumoto Sales Office 4F Nihonseimei Matsumoto-Ekimae Bldg. 1-4-20 Chuo, Matsumoto-shi, Nagano 390-0811 Japan TEL.81-263-39-0225
FAX.81-263-39-0228
Tochigi Sales Office 7F Takachiho Bldg. 3-2-18 Higashi-Shukugo Utsunomiya-shi, Tochigi
321-0953 Japan
TEL.81-28-639-3181
FAX.81-28-639-3182
Saitama Sales Office 2-48 Hontyo, Kumagaya-shi, Saitama 360-0042 Japan TEL.81-48-525-0250
FAX.81-48-525-1351
Niigata Sales Office 2704-1 Settaya-Machi, Nagaoka-shi, Niigata 940-1195 Japan TEL.81-258-22-2276
FAX.81-48-525-1351
Hokuriku Sales Office 303-1 Minami, Kofu-cho, Kanazawa-shi, Ishikawa 920-0363 Japan TEL.81-76-214-3490
FAX.81-76-214-3491
Numazu Sales Office 5F, Meijiyasudaseimei Numazu Agetsuchi-cho Bldg. 14 Agetsuchi-cho, Numazu-shi, Shizuoka 410-0802, JAPAN TEL.81-55-962-7960
FAX.81-55-962-7961
Nagoya Sales Office 7F, Sakae Diichi Seimei Bldg. 2-13 Shin Sakae-machi, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0003 Japan TEL.81-52-212-0501
FAX.81-52-212-0502
Osaka Sales Office 16F, Maruito Namba Bldg. 1-2-3 Minato-machi, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka 556-0017 Japan TEL.81-6-6632-8230
FAX.81-6-6632-8231
Kyoto Sales Office 5F Yasaka Gozyo Bldg. 186 Higashi Kagiya-cho, Nishiiru Muromachi Gojyodouri Shimokyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8107 Japan TEL.81-75-371-3331
FAX.81-75-371-3332
Kobe Sales Office 16F, Maruito Namba Bldg. 1-2-3 Minato-machi, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka 556-0017 Japan TEL.81-6-6632-8230
FAX.81-6-6632-8231
Hiroshima Sales Office 5F, Hiroshima Bldg. 1-12-16 Hikari-machi, Higashi-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima 732-0052 Japan TEL.81-82-262-4385
FAX.81-82-262-4387
Fukuoka Sales Office 8F, Minami Kindai Bldg. 4-2-10 Hakataeki Minami, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812-0016 Japan TEL.81-92-471-8101
FAX.81-92-471-8103
Kumamoto Sales Office 2F, Takeshita Bldg. 2-13-34 Kuwamizu Kumamoto-shi, Kumamoto 862-0954 Japan TEL.81-96-387-7250
FAX.81-96-387-7251

Headquarters

Headquarters 1-13-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo
103-0027 Japan
TEL.81-3-5201-7140
FAX.81-3-5201-7139

Factory / R&D / Operation

Nagaoka Technical Center 2704-1 Settaya-Machi, Nagaoka-shi, Niigata 940-1195 Japan TEL81-258-22-1234
FAX.81-258-22-0015

PAGE TOP